Wartości

Wartości, którymi się kierujemy.

Człowiek

Godność

Tożsamość

Zrozumienie świata

Dążymy do tego, aby wypracować skuteczne metody pomocy i systemowych rozwiązań w obszarze bezdomności, niepełnosprawności, polityki senioralnej, wobec innych grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację działań ukierunkowanych na zmniejszanie nierówności społecznych.

Wizja

Nasza wizja działania.

Chcemy, by ludziom żyło się lepiej, szczególnie tym, którzy mają gorzej niż inni.

Otwartość

Równowaga

Zaangażowanie

Emocje

Za nasze działania nie pobieramy wynagrodzenia, wszystkie zaangażowane osoby to wolontariusze. Zebrane środki przeznaczamy na zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych, pokrycie kosztów transportu i wyżywienia podczas organizowanych wydarzeń. Każda złotówka pomaga, każde pięć złotych – trochę bardziej. Jeśli możesz – dorzuć się drobną wpłatą do naszej wirtualnej skarbonki.

Polub nas! 🙂