Wartości

Godność

Ważne jest dla nas, żeby każdy człowiek czuł się i starał się być wartościowy. Żeby nie musiał niczego nikomu udowadniać, tylko żeby mógł pięknie żyć. Chcielibyśmy też, żeby ludzie szanowali siebie, i siebie nawzajem, tak po prostu, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i tak samo chcemy dla siebie dobrego życia.

Zrozumienie świata

Chcielibyśmy wiedzieć, „co” i „po co” się dzieje, dlaczego dzieje się tak a nie inaczej. I chcielibyśmy też, żeby ludzie czasem się nad tym zastanowili – i nad tym, jaki mają udział w tym, co się wokół nich wydarzyło, jaki mają wpływ na sytuację, w której się znajdują. Bo zawsze można coś zrobić.

Jakość życia

Chcielibyśmy, żeby ludziom dobrze się żyło, żeby ludzie zwyczajnie byli szczęśliwi. Każdy na swój sposób, każdy według swoich marzeń i oczekiwań, z poszanowaniem praw i wolności innych. Chcielibyśmy też, żeby ludzie wiedzieli, że szczęście (podobnie jak miłość) przychodzi do człowieka razem z drugim człowiekiem.

Emocje

To, co czuje każdy z ludzi, jest najważniejszym czynnikiem wpływającym na jego decyzje, zachowania. Niezależnie od rozwoju cywilizacyjnego i kulturowego ludzie nie zawsze są racjonalni (kto powiedział, że powinni?) i kierują się emocjami. Chcielibyśmy, żeby odczuwanie emocji było bardziej świadome.

Dążymy do tego, aby wypracować skuteczne metody pomocy i systemowych rozwiązań w obszarze bezdomności, niepełnosprawności, polityki senioralnej, wobec innych grup marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację działań ukierunkowanych na zmniejszanie nierówności społecznych.

Wizja

Chcemy, by ludziom żyło się lepiej, szczególnie tym, którzy mają gorzej niż inni.

Za nasze działania nie pobieramy wynagrodzenia, wszystkie zaangażowane osoby to wolontariusze. Zebrane środki przeznaczamy na zakup materiałów informacyjnych, promocyjnych, pokrycie kosztów transportu i wyżywienia podczas organizowanych wydarzeń. Każda złotówka pomaga, każde pięć złotych - trochę bardziej. Jeśli możesz - dorzuć się drobną wpłatą do naszej wirtualnej skarbonki.