Katalog Książek

Niniejszy Katalog obejmuje Żywe Książki, które są dostępne podczas Żywych Bibliotek organizowanych w Warszawie (i okolicach) przez Fundację RUBIN. W różnym czasie (podczas różnych wydarzeń) mogą być dostępne różne Żywe Książki. Szczegóły każdego wydarzenia – i listę Żywych Książek, które będą w danym czasie dostępne – zamieszczamy  w formie informacji lub wydarzenia na profilu Facebook Fundacji RUBIN oraz Żywa Biblioteka Warszawa.