Values

Człowiek

Chcielibyśmy, żeby ludziom dobrze się żyło, żeby ludzie zwyczajnie byli szczęśliwi. Każdy na swój sposób, każdy według swoich marzeń i oczekiwań, z poszanowaniem praw i wolności innych. Chcielibyśmy też, żeby ludzie wiedzieli, że szczęście (podobnie jak miłość) przychodzi do człowieka razem z drugim człowiekiem.

Dignity

Ważne jest dla nas, żeby każdy człowiek czuł się i starał się być wartościowy. Żeby nie musiał niczego nikomu udowadniać, tylko żeby mógł pięknie żyć. Chcielibyśmy też, żeby ludzie szanowali siebie, i siebie nawzajem, tak po prostu, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i tak samo chcemy dla siebie dobrego życia.

Tożsamość

Ważne jest dla nas świadome określenie siebie jako człowieka, siebie jako osoby podejmującej różne aktywności oraz jako jednostki wspólnie z innymi tworzącej społeczności lokalne. Chcielibyśmy, żeby życie, podejmowane decyzje i aktywności były bardziej świadome.

Understanding the world

Chcielibyśmy wiedzieć, “co” i “po co” się dzieje, dlaczego dzieje się tak a nie inaczej. I chcielibyśmy też, żeby ludzie czasem się nad tym zastanowili – i nad tym, jaki mają udział w tym, co się wokół nich wydarzyło, jaki mają wpływ na sytuację, w której się znajdują. Bo zawsze można coś zrobić.

Our goal is to establish effective support systems and systematic solutions for homeless and disabled people, for elderly citizens and for any other marginalized social groups that are at the risk of social exclusion. We want to achieve that by promoting behaviors that minimize the social inequalities.

Vision

We want to make people's lives better. Especially those of the less fortunate ones.

We do not receive remuneration for our work. Everyone involved is a volunteer. All of the collected funds allow us to cover the costs of informational and promotional materials, transport and catering for organized events. Every penny counts - every donation, however small it may be - does make a difference. Please support us and add anything you can to our virtual piggy bank.