Granty

Zapraszamy warszawskie NGO do składania wniosków w konkursie grantowym. Uwaga: nabór trwa do 10 grudnia a realizacja działań zakończy się w tym roku. Środki z grantu można przeznaczyć wyłącznie na doposażenie. Podstawowe założenia konkursu:

  • pula środków: 500 000 zł
  • wysokość jednego grantu: od 5 000 do 20 000 zł
  • grant można przeznaczyć wyłącznie na doposażenie
  • nabór trwa do 10 grudnia 2021 do godz. 24
  • termin wydatkowania środków: do końca roku 2021
  • finansowanie: miasto stołeczne Warszawa
  • operator konkursu: Fundacja RUBIN
  • dokumentacja konkursowa: poniżej
  • aktualności, FAQ, webinary: https://www.facebook.com/fundacjarubin

GENERATOR WNIOSKÓW: http://granty.fundacjarubin.org/

REGULAMIN KONKURSU: https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Konkurs-grantowy-Regulamin.pdf

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o grant na doposażenie https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-1-–-Wzor-wniosku-o-grant-na-doposazenie-1.pdf

Załącznik nr 2 – Oświadczenia i podpisy załączane do wniosku: https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-2-–-Oswiadczenia-i-podpisy-zalaczane-do-wniosku.pdf

Załącznik nr 3 – Karta oceny https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-3-–-Karta-oceny.pdf

Załącznik nr 4 – Regulamin pracy Zespołu Oceniającego https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-4-–-Regulamin-pracy-Zespolu-Oceniajacego.pdf

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy grantowej pomiędzy Operatorem a Realizatorem https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-5-–-Wzor-Umowy-grantowej-pomiedzy-Operatorem-a-Realizatorem.pdf

Załącznik nr 6 – Wzór Sprawozdania z realizacji Umowy grantowej https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-6-–-Wzor-Sprawozdania-z-realizacji-Umowy-grantowej.pdf

Załącznik nr 7 – Wzór opisu dokumentów księgowych https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-7-–-Wzor-opisu-dokumentow-ksiegowych.pdf

WEBINAR 1 CZ. 1 – Założenia konkursu grantowego i regulamin

WEBINAR 1 CZ. 2 – Założenia konkursu grantowego i regulamin

Zakończenie naboru w dniu 10 grudnia o godz. 24:00

Do zakończenia naboru pozostało jeszcze…