Granty

Nabór został zakończony
LISTA RANKINGOWA
w formacie xlsx oraz pdf

https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/12/Granty-dla-NGO-lista-rankingowa-1.pdf


ARCHIWALNA DOKUMENTACJA KONKURSU

Do zakończenia naboru pozostało jeszcze…

Zapraszamy warszawskie NGO do składania wniosków w konkursie grantowym. Uwaga: nabór trwa do 10 grudnia a realizacja działań zakończy się w tym roku. Środki z grantu można przeznaczyć wyłącznie na doposażenie.

Poniżej udostępniamy nagrania z obu webinarów (pierwszy w dwóch częściach, drugi w jednej).

Pytania można cały czas zgłaszać: za pośrednictwem profilu fb https://www.facebook.com/fundacjarubin i/lub przez mejl wojciech.mlotkowski@fundacjarubin.org lub poprzez kontakt telefoniczny 792 557 039.

Podstawowe założenia konkursu:

  • pula środków: 500 000 zł
  • wysokość jednego grantu: od 5 000 do 20 000 zł
  • grant można przeznaczyć wyłącznie na doposażenie
  • nabór trwa do 10 grudnia 2021 do godz. 24
  • termin wydatkowania środków: do końca roku 2021
  • finansowanie: miasto stołeczne Warszawa
  • operator konkursu: Fundacja RUBIN
  • dokumentacja konkursowa: poniżej
  • aktualności, FAQ, webinary: https://www.facebook.com/fundacjarubin

GENERATOR WNIOSKÓW: http://granty.fundacjarubin.org/

UWAGA: Do wniosku składanego w Generatorze należy załączyć Oświadczenie (Załącznik nr 2 poniżej), plik należy pobrać, wydrukować, podpisać, zeskanować i załączyć w odpowiednim punkcie podczas wypełniania Wniosku on-line.

REGULAMIN KONKURSU: https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Konkurs-grantowy-Regulamin.pdf

Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o grant na doposażenie https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-1-–-Wzor-wniosku-o-grant-na-doposazenie-1.pdf

Załącznik nr 2 – Oświadczenia i podpisy załączane do wniosku: https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-2-–-Oswiadczenia-i-podpisy-zalaczane-do-wniosku.pdf

Załącznik nr 3 – Karta oceny https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-3-–-Karta-oceny.pdf

Załącznik nr 4 – Regulamin pracy Zespołu Oceniającego https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-4-–-Regulamin-pracy-Zespolu-Oceniajacego.pdf

Załącznik nr 5 – Wzór Umowy grantowej pomiędzy Operatorem a Realizatorem https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-5-–-Wzor-Umowy-grantowej-pomiedzy-Operatorem-a-Realizatorem.pdf

Załącznik nr 6 – Wzór Sprawozdania z realizacji Umowy grantowej:
pdf: https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-6-–-Wzor-Sprawozdania-z-realizacji-Umowy-grantowej.pdf
word: https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2022/01/Zal.-6-–-Wzor-Sprawozdania-z-realizacji-Umowy-grantowej.docx

Załącznik nr 7 – Wzór opisu dokumentów księgowych:
pdf: https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/11/Zal.-7-–-Wzor-opisu-dokumentow-ksiegowych.pdf
word: https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2022/01/Zal.-7-–-Wzor-opisu-dokumentow-ksiegowych.docx

LOGOTYPY FUNDACJI

Pytania Wnioskodawców i odpowiedzi

Pytania Wnioskodawców i odpowiedzi https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/12/Pytania-Wnioskodawcow-i-odpowiedzi.pdf

Opinie prawne https://fundacjarubin.org/wp-content/uploads/2021/12/opinie-prawne.pdf

WEBINARY

WEBINAR 3

WEBINAR 2 – formularz wniosku, karta oceny, odpowiedzi na pojawiające się pytania, w tym dotyczące kwalifikowalności konkretnych kosztów.

WEBINAR 1 CZ. 1 – Założenia konkursu grantowego i regulamin

WEBINAR 1 CZ. 2 – Założenia konkursu grantowego i regulamin