Projekty

Projekt “Przez Żywą Bibliotekę do poszanowania godności i praw człowieka”

W 2021 roku realizowaliśmy projekt: “Przez Żywą Bibliotekę do poszanowania godności i praw człowieka”. W ramach projektu organizujemy cykliczne Żywe Biblioteki w Warszawie (tworzymy przestrzeń do bezpośredniego kontaktu i rozmowy z osobami reprezentującymi grupy mniejszościowe i/lub narażone na dyskryminację) wraz z wydarzeniami towarzyszącymi ukierunkowanymi na edukację obywatelską, a także przygotowujemy wolontariuszy do angażowania się w inicjatywę Żywej Biblioteki w przyszłości.

W projekcie uczestniczyły zasadniczo dwie grupy odbiorców: osoby angażujące się w różny sposób w działania związane z Żywą Biblioteką oraz osoby mieszkające w ośrodkach dla osób bezdomnych. Pierwsza z tych grup była bardziej zróżnicowana, bowiem obejmowała zarówno “zwykłe osoby”: czyli odbiorców informacji i działań (tzw. Czytelników w ŻB), w tym w szczególności młodzież studencką, jak i osoby angażujące się w ich przygotowanie, w tym tzw. Żywe Książki, czyli osoby reprezentujące różne grupy narażone na wykluczenie.

Przeprowadziliśmy
cykl warsztatów storytellingu dla osób doświadczających bezdomności,
cykl warsztatów rozwojowych dla wolontariuszy Fundacji,
szkolenia i warsztaty dla osób angażujących się w ŻB,
zrealizowaliśmy Żywe Biblioteki i kampanię dot. praw człowieka na bazie upowszechnienia ŻB,
opracowaliśmy raport dot. praktyk anty/dyskryminacyjnych.
realizując działania w ramach rozwoju instytucjonalnego organizacji wygraliśmy stołeczny konkurs na operatora regrantingu i przeprowadziliśmy konkurs grantowy dla warszawskich NGO.

W ramach projektu przygotowaliśmy ogólnopolskie Święto Żywej Biblioteki, podczas którego odbyły się:
szkolenie dla Ambasadorów i Ambasadorek Żywej Biblioteki,
szkolenie dla osób, które chcą zaangażować się w Żywą Bibliotekę, np. być Żywą Książką lub pomagać w realizacji tego wydarzenia jako Bibliotekarz/ Bibliotekarka,
Warsztat Storytelllingu,
Żywa Biblioteka (stacjonarna) w BUW,
Ogólnopolska Żywa Biblioteka On-line w APS.

Projekt został zrealizowany z dotacji programu (Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy) finansowanego z Funduszy EOG).